Shopping Cart

0 items
     
Welcome to our store!

Bonuses

 

 

 

 

By registering on www.hotrf.eu you will receive our first small gift - our so-called "Smiles" - . These are bonus points that are collected from regular interaction with the company. They are calculated on the bases of the value of your orders, your activity on our website in terms of comments, reviews, ratings and last but not least - recommendations to friends! Pay It Forward: Password: HOTRF.EU!

 

“Smiles” are easy to accumulate even without making a purchase! Do you know that you can use or earn these every time you make a purchase? This means that every point gained gets you closer to the products you want.

 

Unregistered users

If you are not registered, you will be unable to receive any s and you will not have the chance to take advantage of the discounts that the s give you. Also you will not have access to some of our more interesting promotions and the periodic discount coupons.

 

Registered users

To take advantage of the accumulation of these points must login with your e-mail and password.

Start gathering s today: Register on HOTRF.EU and you will be awarded your first 10 points as soon as you register!

 

You can continue gathering through several different activities in our online store:

 

1. Open a selected item you like and share it or suggest to a friend via option located below the price "Send to a Friend". He will receive a message appears: "a friend (name and e-mail) has sent you an invitation to consider the following product: ..... (link to this product)." Your friend must register on our site within the 30 calendar days with the same e-mail address to which the recommendation was sent. When his registration is completed in our system, then you'll get 10 points.

 

NB: If there is an apparent attempt to reduce the value of a product by transferring the product to a friend, we will be unable to award you your points.

 

2. Each new order accumulates 3 points. For every 100 BGN you spend on an order you receive additional 5 points. For each order you make you gain points - the more orders - the more points!

With every new purchase you make you can decide whether to use your points or accumulate them for another time by placing a check before you finalize your order. You receive your s after finalizing the order.

 

NB: In "order value" enter only the value of this contract without the cost of road and extra costs for COD.

 

3. You can earn points by writing a short review about a product or simply give your vote for it. Reviews of a product add 3 points to your account; a vote for a product adds 1.

 

4. Attention! If you want to collect more s - follow carefully our promotional products - sometimes promotional products will offer high-value bonus points.

 

Bonus points cannot be used on products that are offered at a discounted price or promotions with included gifts.

 

Users can only accumulate bonus points twice per day. Each bonus point has a trade in value of 0.20 BGN (20 stotinki). These points are non-transferable to other users.

 

 

 

 

С регистрацията си в www.hotrf.eu ще получите първия си малък подарък от нас - така наречените от нас "усмивки " - . Tова са бонус точки, които се изчисляват на база стойността на вашите поръчки и вашата активност в нашия сайт по отношение на коментари, ревюта, гласове и най-вече – препоръки към приятели! Предайте нататък: Парола: HOTRF.EU!

 

Знаете ли колко е лесно да трупате дори без да пазарувате? А знаете ли, че тези можете да използвате при всяка покупка – това значи, че всяка точка ви приближава все повече към желания от вас продукт?

 

Потребители без регистрация

Ако не сте регистриран потребител, няма да получавате и не може да се възползвате от отстъпките, които те ви носят. Без да сте регистриран потребител няма да имате достъп и до някои от по-интересните ни промоции, както и до периодичните купони за отстъпка.

 

Регистрирани потребители

 

За да се възползвате от натрупването на тези точки, трябва да влезете със своите e-mail и парола.

Започнете да печелите днес: РЕГИСТРИРАЙТЕ се на HOTRF.EU и ще получите като награда своите първи 10 точки веднага щом се регистрирате!

 

Чрез няколко различни форми на активност в нашия магазин можете да продължите да трупате тези

 

  1. Отворете избран продукт и го споделете или препоръчайте на приятел чрез опцията, разположена под цената, „Изпрати на приятел”. Той ще получи съобщение, в което е изписано: "приятел (име и e-mail) ти изпраща покана да разгледаш следния продукт: ..... (линк към продукта)”. Вашият приятел трябва да се регистрира в сайта ни в рамките на тези 30 календарни дни със същия e-mail адрес, на който е изпратена препоръката. Когато неговата регистрация е завършена в системата ни, тогава вие ще получите 10 точки.

 

NB: При очевидни опити за намаляване на стойността на даден продукт, чрез препращане на продукта на приятел, не се начисляват.

 

  1. Всяка нова поръчка носи 3 точки. За всеки 100 лв. похарчени при поръчката получавате допълнителни 5 точки. Покупка - при всяка своя поръчка получавате точки – колкото повече поръчвате – толкова повече точки! При различни нива на покупка се добавят допълнителни точки към тези за направена поръчка. При всяка нова покупка можете сами да определяте дали да използвате точките си или да ги натрупвате за друг път, чрез поставяне на отметка преди да финализирате поръчката си. Получавате при изпълнението на поръчката.

 

NB: В "стойност на поръчка" влиза само стойността на настоящата поръчка, без цената на пътя и допълнителните разходи за наложен платеж.

  1. Ревю за продукт носи 3 точки, a гласуването за продукт е 1 точка. Имате възможност да печелите точки при написване на кратко ревю за даден продукт или просто с гласа си за него.

 

  1. Съвет! Ако искате да печелите - следете внимателно нашите промоции с продукти - понякога ще предлагаме изненади с повишена бонус стойност, които могат да ви помогнат да съберете по-бързо повече бонус точки.

 

Бонус точките не се начисляват и не могат да се използват в комбинация с купони за отстъпка и за продукти, които се предлагат с отстъпка или с подарък.

 

Точки може да се придобиват от един потребител два пъти дневно. Всяка бонус точка "струва" 20 стотинки.